איך האב פארגעסן מיין פעסווארד
 
 

רעגיסטרירן

כדי זיך צו קענען איינשרייבען, מיזט איר זיך קודם רעגעסטרירן. זיך צו רעגיסטרירן נעמט נאר אפאר מינוט, און עס געט אייך פילע מעגליכקייטן, אזוי ווי עפענען נייע אשכולות, שרייבן הודעות, געבן לייקס און נאך. פאר איר רעגיסטרירט זיך, ביטע מאכט זיכער אז איר האט דורכגעליינט די באניצען טערמינען און די פריוואטקייט פאליטיק און אז איר גייט איין אויף זיי.

באניצן טערמינען | פריוואטקייט פאליטיק


רעגיסטרירן